Våra certifikat

I Kvarn Kafferosteriet önskar vi att erbjuda kaffe som är ett ekologiska och hållbart alternativet till den konventionelle kaffet, som fortfarande representera 93 av 100 koppar kaffet, som konsumeras i Sverige.
 
Konventionell producerat kaffe är en av världens mest besprutade grödor. Här används ofta stora mängder kemiska bekämpningsmedel under växt såväl som till tvättning av kaffet innan torkning och export. 
 
Vi hopas att bidrag till att så många så möjligen blir uppmärksamme på 2 centrale säker med kaffe:
1)    den stora betydelse valet av ekologisk, hållbart kaffe har för miljön och kaffebönderna.
2)    Den stora betydelse för kaffet kvalitet, när valet är en KRAV-märkt, ekologisk och hållbart kaffe från högland och nogsamt handplockat efter 4-7 års mogningsperiod framför forcerat dyrkning. 
 
 
Kvarn Kafferosteriet är certifierat med KRAV-märkt, EU-Eco och FairTrade. 
 
De olika 3. parts organisationer har också beskrivningar om betydelsen av det medvetande valet. 
 
Därför är KRAV-märkt kaffe bättre (www.KRAV.se/om-krav/produktfakta/KRAV-märkt-kaffe)
·       KRAV-märkt kaffe är odlat utan skadliga kemiska bekämpningsmedel. På de konventionella odlingarna används mycket giftiga bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige, till exempel parakvat. Parakvat är akut giftigt både för djur och människor och bryts ner långsamt i naturen.
·       Kaffeböndernas hälsa förbättras då de slipper hantera farliga bekämpningsmedel. Skador och till och med dödsfall orsakade av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket är ett stort folkhälsoproblem i till exempel Brasilien, som vi i Sverige importerar merparten av vårt kaffe ifrån.
·       KRAV-certifierade kaffeproducenter tar socialt ansvar. Det innebär bland annat att mänskliga rättigheter respekteras, att ingen diskriminering eller barnarbete får förekomma och att arbetarna kan organisera sig fackligt.
·       Handelsgödsel får inte användas i ekologisk odling. Det blir en stor vinst för klimatet eftersom tillverkningen av handelsgödsel orsakar stora utsläpp av växthusgaser.

Pezo Import AB certifikat är:

  • EU Eco Certification number: 18687.
  • KRAV-Eco number: 20585 KC nr. KC21917
  • FAIR TRADE: FLO-ID 37080
  • GS1 PREFIX: 733 3216